Serate a Tema 2017

Venerd́ 27/01/2017 ore 21,30 "P.x Contest Qar Test N1MM 1a Parte" - relatori I0WBX Augusto e I0INU Gianfranco

 

 

 

 

 

 

Venerd́ 03/02/2017 ore 21,30 "P.x Contest Qar Test N1MM 2a Parte" - relatori I0WBX Augusto e I0INU Gianfranco

 

 

 

 

 

 

Venerd́ 10/02/2017 ore 21,30 "Il DMR" - relatore I0KMJ Mauro

 

 

 

 

 

 

Venerd́ 17/02/2017 ore 21,30 "Il C4FM" - relatore I0KMJ Mauro